Việt Khang

We keep you first. And keep you ahead

 

Danh Mục

Xử lý khí thải

XỬ LÝ KHÍ THẢI

15/05/2019

Công ty TNHH Hóa chất Xây dựng Môi trường Việt Khang chuyên xây dựng, lắp đặt, bảo trì, sữa chữa các hệ thống xử lý khí thải.

CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KHÍ

09/05/2019

Công ty TNHH Hóa chất Xây dựng Môi trường Việt Khang Hotline: 0902 576 506 – 0274 3800 140 Email: moitruongvietkhang@gmail.com

XỬ LÝ BỤI BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỌC

09/05/2019

Công ty TNHH Hóa chất Xây dựng Môi trường Việt Khang Hotline: 0902 576 506 – 0274 3800 140 Email: moitruongvietkhang@gmail.com

XỬ LÝ BỤI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ƯỚT

08/05/2019

Công ty TNHH Hóa chất Xây dựng Môi trường Việt Khang Hotline: 0902 576 506 – 0274 3800 140 Email: moitruongvietkhang@gmail.com

XỬ LÝ BỤI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔ

08/05/2019

Công ty TNHH Hóa chất Xây dựng Môi trường Việt Khang Hotline: 0902 576 506 - 0274 3800 140 Email: moitruongvietkhang@gmail.com

NHẬN CẢI TẠO, BẢO TRÌ, NÂNG CẤP...

03/05/2019

Công ty môi trường Việt Khang nhận vận hành cải tạo bảo trì nâng cấp hệ thống xử ký khí thải với công nghệ hiện đại tiết kiệm chi phí thời gian và công sức.