Việt Khang

We keep you first. And keep you ahead

 

NGHỊ ĐỊNH 18/2015/NĐ-CP

Quy định chung

        Nghị định 18/2015/NĐ-CP được ban hành ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch môi trường.

Đối tượng áp dụng

         Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xem chi tiết: Nghị định 18/2015/NĐ-CP

Công ty TNHH Hóa chất Xây dựng Môi trường Việt Khang – Chuyên lập các báo cáo môi trường, ĐTM, giấy phép xả thải, khai thác nước ngầm và các dịch vụ liên quan tới Môi trường.
Tư vấn miễn phí – Liên hệ: 0902.576.506